Disclaimer


Deze website is gerealiseerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch bestaat er een kans dat informatie niet actueel is. GeoMarktprofiel, de organisatie achter GeoType, is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten van informatie, beelden en ander materiaal op deze website, behoren uitsluitend toe aan GeoMarktprofiel of toeleveranciers. Zoals omschreven in de Auteurswet, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de betrokken organisatie. Het aanvragen van toestemming of meer informatie is mogelijk via:

GeoMarktprofiel
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein
info@geomarktprofiel.nl

Een aantal websiteverwijzingen en –elementen voeren naar bronnen die door derden worden onderhouden. Omdat GeoMarktprofiel hier geen controle over heeft, draagt de organisatie geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid – of enig ander aspect – van de informatie op de servers en websites van derden.

GeoType? Wij vertellen er graag meer over!

Contact